The museum’s publications

The museum has during the years published many publications. Many of these publications are suitable as guidance and background material for teachers, students, and others.

The Norwegian Yearbook of Maritime History

The Norwegian Yearbook of Maritime History has been issued by the Bergen Maritime Museum since 1966.

More information on the Norwegian Yearbook of Maritime History can be found here

Other publications

  • “Bergens Sjøfartsmuseum” (free) – En liten veileder til museets samlinger som gir fin og oversiktlig introduksjon til norsk sjøfartshistorie fra de eldste tider. Gis ut gratis grunnet noe foreldet stoff. Klassesett.
  • “Med kurs vestover” (free) – Et lite hefte om den norske utvandringen til Amerika. 1975.
  • “Vår eldste skipsfart” – En oversikt over våre eldste skip, fra helleristningsbåter til vikingskip. Erling Virkesdal 1993.
  • “Jektefarten” – Erling Virkesdal 1976.
  • “Bruksbåtar” – Om båtbygging og båttyper langs norskekysten. Erling Virkesdal 1976.
  • “Nordsjøfarten” (50,-) – Gir en innføring om Leif Larsen – Shetlands-Larsens innsats under 2. verdenskrig, om årsaken til nordsjøfarten og om hverdagslivet langs kysten i krigsårene. Erling Virkesdal 1995.
  • “Englandsfarten – flukt til krigen” – Om de som flyktet fra Norge til Storbritannia da Norge ble okkupert i 1940. Ragnar Ulstein/Erling Virkesdal 1991.
  • “Handelsflåten i krig 1939-1945” – Om innsatsen norske kvinner og menn gjorde ombord på norske skip hjemme og ute under 2. verdenskrig. Erling Virkesdal 1991.
  • “En reise mellom to verdener – Den norske Amerikalinje 1913-2013.