48 PROSENT ØKNING I BESØKSTALL PÅ BERGENS SJØFARTSMUSEUM 1. KVARTAL 2019

1. kvartal 2019 har Bergens Sjøfartsmuseum hatt en økning i besøkstall på 48 prosent i forhold til samme periode i fjor. Nye og godt mottatte aktiviteter i helgene, god markedsføring, flere turister og flere klasser i alle trinn fra barnehage t.o.m. videregående skole/voksenopplæring forklarer mye den positive utviklingen.

Samtidig passerte FB-siden vår 4000 følgere i mars (allerede 4100+). Dette er en god måte å få med seg alt som skjer på museet, i tillegg til spennende historiske tilbakeblikk. Velkommen!