Fotoarkiv, kart og film

Bergens Sjøfartsmuseum har en større samling fotografi. Hoveddelen er av damp-, motor- og tank-skip med tilknytning til Bergen. Vi har også andre fotografi: seilskip, mannskap, Bergen havn, verft/verksted, forlis/havari, fra 1. og 2. verdenskrig. Samlingen er ikke tilgjengelig digitalt.

Museet har også en større samling ulike kart fra 1500-tallet og frem til i dag og en mindre samling historisk filmmateriale.

For bestilling av bilder gjelder følgende priser:

Digitale filer til privat bruk/forskning:
I TIFF eller JPG: 200 kr

Ekspresstillegg:
Levering innen 48 timer: + 100 % pristillegg

Arkivavgift/brukervederlag til kommersielt bruk:
Publisering i tidsskrifter/bøker/aviser etc. kr 500
For annen kommersiell bruk, kontakt museet for pris

Bestilling kan skje i museets ekspedisjon (kontoret) eller pr. e-post. Av praktiske grunner ser vi helst at bestilling ikke skjer pr. telefon.

Andre nyttige ressurser på nett: