Praktisk informasjon

Praktisk informasjon og bestilling

Skole og barnehage

Hvert år besøker rundt 10 000 barn og unge fra barnehage, grunnskole og videregående skole Bergens Sjøfartsmuseum. Mange av disse følger et av museets skreddersydde undervisningsopplegg (se: «Skole og Barnehager«). Alle undervisningstilbud til barnehage og skole er gratis (inkludert evt. tilhørende materiell og film).

Et museumsbesøk hos oss består normalt av alle eller noen av følgende aktivitieter:

  • Undervisning i auditoriet (gjelder skoleelever/studenter)
  • Omvisning i samlingene
  • Arbeidsoppgaver, evt. skattejakt for de yngste
  • Matpakkespising
  • Film i auditoriet

Bestille time

Kun de som vil ha omvisning eller annen assistanse fra museets undervisningspersonale eller låne auditoriet (f.eks. for å se film) må bestille på forhånd. Andre kan komme når de måtte ønske innenfor museets åpningstider.

Museet har i utgangspunktet to undervisningstimer pr. dag for skoleelever, kl.10:00 og kl. 12:00, men dette kan tilpasses. Tidspunkt for barnehager er mer fleksibel.

Spørsmål? Kontakt konservator Bård Gram Økland på tlf. 55 54 96 06, helst i tidsrommet 10-15, eller på e-post.

Andre grupper/andre besøkende

Andre grupper enn skole/barnehage kan også få omvisning i samlingene på Bergens Sjøfartsmuseum, som f.eks. bedrifter, institusjoner etc. Ønsker man et organisert opplegg eller ønsker å benytte kinosal/auditorium, må dette bestilles på forhånd. Andre kan komme uanmeldt i museets åpningstid.

For mer informasjon og evt. bestilling, kontakt oss på tlf. 55 54 96 06,  helst i tidsrommet 10-15, eller på e-post.

Skole

Sjøfartshistorie er en viktig innfallsvinkel til norsk historie.  Bergens Sjøfartsmuseum kan gi viktige bidrag til undervisningen i samfunnsfag og historie, men også i andre fag.

Med utgangspunkt i museets faste utstillinger, tilbyr vi ulike undervisningsopplegg som fokuserer på viktige perioder og emner innen norsk historie. Alle undervisningsoppleggene søker å i størst mulig grad møte kompetansemålene i kunnskapsløftet, og er aktuelle både for grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen. Vi tilrettelegger tilpasser undervisningen til ulike aldersgrupper.

Bruk Museumslosen til å bestille skolebesøk

Barnehage

De yngste barna er en høyt prioritert brukergruppe på Bergens Sjøfartsmuseum, og tilbakemeldinger viser at barn trives svært godt her. Våre lyse, romslige og luftige utstillingslokaler og flotte utstillingsgjenstander innbyr til undring og glede.

Barnehagegrupper kan komme uanmeldt i museets åpningstid (kl. 11-15), eller etter avtale (kl. 10-15). Vår museumsverter  tar seg av gruppen under besøket. De som ønsker kan delta på et undervisningsopplegg (bestilles på forhånd), eller man kan styre besøket selv; vandre i utstillingene, gå på skattejakt, se film og tegne. Vi har en egen avdeling for matpakkespising og tegneaktiviteter.

Merk: Skal gruppen delta på et undervisningsopplegg  det bestilles plass på forhånd. Grupper som har bestilt plass, har førsterett til kinosalen.

Kort om museumsbesøket:

Barna inviteres med på en reise i vår historie knyttet til sjøen, der vi sammen ser på gjenstander i museet og snakker om dem.  Det vil bli litt sang, litt fortellinger og litt lek.

Opplegget varer i ca. 20 minutter. Etterpå kan barna gå på skattejakt, og dersom auditoriet er ledig, er det mulighet for å se film. Vi har et eget hyggelig område for matpakkespising.

Opplegget passer nok best for barn fra 4 år og oppover.  Maks antall barn 15

 

Avtale besøkstid.

Byvandring for skoleklasser

Byvandring rundt Vågen. Oppstart er ved Mariakirken, og vi går på Bryggen, runder Fisketorget og kommer litt ut på Nordnes. Målsettingen med byvandringen er å gi en litt annerledes historietime, der vi belyser byens nære maritime tilknytting i et historisk perspektiv

En stor del av vandringen er knyttet tematisk til middelalderen og den 2. verdenskrig, men vi kommer også noe inn på andre perioder.

Varighet: ca. 1,5 t.

Målgruppe: Elever fra og med 6. trinn. Byvandringen er bl.a. brukt av både ungdomsskolen, den videregående skolen og voksenopplæringen. Også andre grupper kan ha utbytte av byvandringen.

Kontakt oss for mer info/avtale besøkstid.

Annen omvisning

Ønsker du omvisning på museet utenom åpningstid, kanskje i forbindelse med leie av museet til arrangement? Museet prøver å imøtekomme slike forespørsler.

En omvisning rundt på museet vil gi publikum en god opplevelse og økt forståelse for museets samlinger og Bergens sjøfartshistorie. Slike omvisninger varer gjerne ca. 45 min – 1 time og viser frem noen av høydepunktene i samlingen. Det er også mulig med kortere omvisninger. Har du spørsmål om f.eks. pris, ønske om spesielle tema eller engelskspråklig omvisning så kontakt museet (55 54 96 15).