Praktisk informasjon og bestilling

Skole og barnehage

Hvert år besøker rundt 10 000 barn og unge fra barnehage, grunnskole og videregående skole Bergens Sjøfartsmuseum. Mange av disse følger et av museets skreddersydde undervisningsopplegg (se: «Skole og Barnehager«). Alle undervisningstilbud til barnehage og skole er gratis (inkludert evt. tilhørende materiell og film).

Et museumsbesøk hos oss består normalt av alle eller noen av følgende aktivitieter:

  • Undervisning i auditoriet (gjelder skoleelever/studenter)
  • Omvisning i samlingene
  • Arbeidsoppgaver, evt. skattejakt for de yngste
  • Matpakkespising
  • Film i auditoriet

Bestille time

Kun de som vil ha omvisning eller annen assistanse fra museets undervisningspersonale eller låne auditoriet (f.eks. for å se film) må bestille på forhånd. Andre kan komme når de måtte ønske innenfor museets åpningstider.

Museet har i utgangspunktet to undervisningstimer pr. dag for skoleelever, kl.10:00 og kl. 12:00, men dette kan tilpasses. Tidspunkt for barnehager er mer fleksibel.

Spørsmål? Kontakt konservator Bård Gram Økland på tlf. 55 54 96 06, helst i tidsrommet 10-15, eller på e-post.

Andre grupper/andre besøkende

Andre grupper enn skole/barnehage kan også få omvisning i samlingene på Bergens Sjøfartsmuseum, som f.eks. bedrifter, institusjoner etc. Ønsker man et organisert opplegg eller ønsker å benytte kinosal/auditorium, må dette bestilles på forhånd. Andre kan komme uanmeldt i museets åpningstid.

For mer informasjon og evt. bestilling, kontakt oss på tlf. 55 54 96 06,  helst i tidsrommet 10-15, eller på e-post.