Skole

Sjøfartshistorie er en viktig innfallsvinkel til norsk historie.  Bergens Sjøfartsmuseum kan gi viktige bidrag til undervisningen i samfunnsfag og historie, men også i andre fag.

Med utgangspunkt i museets faste utstillinger, tilbyr vi ulike undervisningsopplegg som fokuserer på viktige perioder og emner innen norsk historie. Alle undervisningsoppleggene søker å i størst mulig grad møte kompetansemålene i kunnskapsløftet, og er aktuelle både for grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen. Vi tilrettelegger tilpasser undervisningen til ulike aldersgrupper.

Bruk Museumslosen til å bestille skolebesøk