Sjøfartshistorisk årbok

Sjøfartshistorisk årbok ble første gang utgitt i 1965, med Lauritz Pettersen og Atle Thowsen som redaktører. Artiklene har i årenes løp favnet et bredt spekter av maritime emner rettet mot et allment så vel som akademisk publikum.

Årboken er et nivå 1 tidsskrift innen vitenskapelig rapportering. Mer om årboken i Nasjonal Statistikk for høgre utdanning (NSD). Hver utgave inneholder som regel tre artikler.

Dersom du har forslag til artikkel for årboken, send først en kort skisse til direktør/redaktør Per Kristian Sebak på epost.

Liste over tildigere artikler utgitt i Sjøfartshistorisk årbok (pdf).