De siste seilerne - tirsdagsforedrag med kafé

Historiker ved Bergens Sjøfartsmuseum, Ingrid Myrstad, tar oss med på en fotografisk jordomsegling gjennom øyeblikk fanget om bord på noen av de siste seilskipene i fart.

 

Sammenlignet med andre sjøfartsnasjoner satset norske redere lenge på seil, og seilskipene utgjorde en betydelig del av norske lasteskip i utenriksfart helt fram til første verdenskrig. Den norske seilskuteflåtens siste år på havet sammenfalt dermed med spredningen av de første håndholdte amatørkameraene, og de fleste fotografiene vi har som dokumenterer livet om bord på seilskipene er fra tiden etter 1900. Hva forteller disse fotografiene om de siste seilerne?