Den maritime medisins historie sett fra Norge

Velkommen til foredrag om den maritime medisins historie sett fra Norge.

 Kjøp billett her

 

 

 

 

 

Behovet for helsetjenester ombord vokste i tråd med handelsflåtens vekst i størrelse og operasjonsområder. Norge var tidlig ute med helsekrav til alle sjøfolk i 1903, men dette kravet var lovfestingen av en lang diskusjon om behandling ombord, medisinkisten og helseutdannelse av sjøfolk. Utviklingen i maritim medisin tok virkelig fart under den andre verdenskrig og ble med hjem og la grunnlag for en betydelig virksomhet i etterkrigstiden. Historien om den maritime medisin sett fra Norge blir utgitt i bokform høsten 2020. Temaet er aldri tidligere fått en samlet fremstilling.

Bokaktuelle Jan Sommerfelt-Pettersen er lege, spesialist i samfunnsmedisin og spesialrådgiver ved Norsk Senter for Maritim- og Dykkemedisin på Haukeland Universitetssykehus. Han kommer fra en slekt med lange maritime tradisjoner og begynte sin maritime karrière som skipslege. I 2000 ble han kommandør og sjef for Saniteten i Sjøforsvaret. i 2013 ble han kontreadmiral og sjef for Forsvarets Sanitet.

Foredraget er inkludert i vanlig inngangsbillett. På grunn av korona har vi bare 40 billetter til dette arrangementet. Det vil snart komme opp lenke til billettkjøp på denne siden.

Kjøp billetter til foredraget her: BILLETT