Faglig pedagogisk dag på museet

Foredrag om Vikingtidens begynnelse, Titanic og Klima og historie. I samarbeid med Universitetet i Bergen arrangerer Bergens Sjøfartsmuseum Faglig-pedagogisk dag.

Denne dagen er du velkommen til tre interessante og aktuelle foredrag på museet (auditoriet) kl. 9.15, 10.15 og 11.15. Foredragene er gratis og beskrevet nedenfor.

Bilde fra venstre: avdelingsdirektør Museum Vest/Bergens Sjøfartsmuseum Per Kristian Sebak (Foto: BSJ), forsker Irene Baug (Foto: UiB), professor i historie Eivind Heldaas Seland (Foto: Eivind Senneset).

PROGRAM

Kl. 09:15 til 10:00. Vikingtidas begynnelse i vest v/Forsker og arkeolog Irene Baug, UiB.

- I løpet av vikingtid var nordlege delar av Skandinavia ei kjelde for ettertrakta handelsvarer i England og på kontinentet, t.d. pels, dun og kvalrosstenner. Dei tidlegaste bevisa på denne handelen var lenge fortellinga frå handelsmannen Ottar frå Hålogaland frå ca. 890. No har nyare forsking greidd å skubbe handelsaktivitetane lengre tilbake i tid. Arkeologiske og geologiske undersøkingar av bryner i vikingtidsbyen Ribe i Danmark viser at desse kom frå Trøndelag allereie tidleg på 700-talet. Brynesteinane gir oss eit nytt bilete på langdistansehandel frå nordlege delar av Skandinavia i vikingtid. Skip og last måtte beskyttast. Det var viktig å sørge for trygge handelsruter. Dette kan igjen gi oss eit svar på kvifor vikingane begynte med plyndringstoktene vestover


Kl. 10:15 til 11:00. Historien om TITANIC - fakta og myter v/Avdelingsdirektør Museum Vest/Bergens Sjøfartsmuseum og historiker Per Kristian Sebak

- TITANIC er verdens mest kjente skipsforlis – og når stadig ut til nye generasjoner. Det er utgitt utallige bøker, produsert en lang rekke filmer og forliset er brukt i romaner og dikt. Foredraget vil sette både skipet og forliset i en større historisk sammenheng, og utfordre flere av mytene som har oppstått siden den fatale aprilnatten i 1912 og som ikke synes å avta.

Kl. 11:15 til 12:00. Klima og historie: Lange linjer og aktuelle perspektiver v/Professor i historie Eivind Heldaas Seland, UiB.

- Hvordan har klima og klimaendringer påvirket menneskenes historie? Hvordan kan kunnskap om dette være nyttig og relevant i møte med moderne klimaendringer? Vi ser på hvordan menneskene med vekslende hell har tilpasset seg endringer i klima gjennom historien og på viktige forskjeller fra dagens menneskeskapte klimaendringer. Kunnskap om fortiden gir oss økt forståelse av dagens situasjon og åpner perspektiver på forholdet mellom menneske og natur som går mye lenger tilbake enn det en tidligere har tenkt seg.

Velkommen til en innholdsrik dag på museet!