Hedret og glemt - Krigsseilerne fra første verdenskrig

Elisabeth Koren, historiker og første- konservator ved Norsk Maritimt Museum, holder et spennende foredrag om de norske krigsseilerne og deres historie.

Første verdenskrig (1914-1918) var katastrofal for norske sjøfolk. Selv om Norge var nøytral, omkom mer enn 2100 sjøfolk i norske krigsforlis. I dette foredraget diskuterer Elisabeth S. Koren hvorfor den norske flåten ble så hardt rammet av krigen og hvordan det norske samfunnet forholdt seg til disse tragediene. Under og rett etter første verdenskrig fikk krigsseilerne mye oppmerksomhet og støtte, men etter hvert ble de glemt. I dette foredraget blir noen av disse glemte historiene og menneskeskjebnene trukket fram.

Elisabeth S. Koren er historiker og førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum i Oslo. Hun har særlig forsket på sjøfolks historie fra slutten av 1800-tallet og til i dag. I januar 2020 kommer boken hennes om hvordan sjøfolk ble behandlet under og etter første verdenskrig.

Boken "Hedret og glemt. Krigsseilerne fra første verdenskrig og det norske samfunnet" selges på museet og denne kvelden kan du få den signert.

Foredraget er inkludert i vanlig inngangsbillett.