Olje som våpen

Foredrag med Svein Aage Knudsen om oljetransporter til Norge under nøytralitet og okkupasjon 1939-1945.

Svein Aage Knudsen er historiker og tidligere arkivar fra Riksarkivet, Bergen byarkiv og Hordaland fylkesarkiv. Han har gitt ut flere bøker og artikler om norsk okkupasjonshistorie og sjøforsvar.
I foredraget forteller han om transporten av olje til Norge og langs norskekysten i en vanskelig tid. Foredraget bygger på Svein Aage Knudsen sin nye bok "Olje som våpen". Boken er den første helhetlige beskrivelsen av oljetransportene og oljeselskapenes rolle i denne perioden i norsk historie.
Voksne 100 kr 
Medl. i venneforeningen gratis.