Kontakt oss

Telefon (administrasjon): 55 54 96 00
Telefon (utstilling): 55 54 96 15

Org.nr. 987 669 586 MVA

 

Besøk
Haakon Sheteligsplass 15
5007 Bergen. Postboks: 7800, 5020 Bergen
Telefon
Epost