Meld fra om funn
Stedsnavn, fylke, kommune - helst i UTM koordinat
Skriv en beskrivelse av hva som er sett