Ny historiker ved museet

Forrige uke kunne vi endelig ønske Ingrid Myrstad hjertelig velkommen som ny fast historiker ved Bergens Sjøfartsmuseum og Museum Vest. Myrstad har master i historie og har de siste årene drevet kunnskapsbedriften Historikarverksemda i Bergen. Myrstad skal blant annet være redaktør for Sjøfartshistorisk årbok og bidra til å styrke forskningsaktiviteten ved museet. Ny historikerstilling er en direkte følge av konsolideringen mellom Bergens Sjøfartsmuseum og Museum Vest. Vi gleder oss til fortsettelsen!