Ny sjøfartshistorisk årbok ute nå!

Redaktør Ingrid Myrstad viser frem den rykende ferske årboken. Dette er noe for alle med interesse for sjøfartshistorie.

Sjøfartshistorisk årbok 2019 er en innholdsrik bok på over 250 sider med fire ulike artikler.

Harald Espeli skriver om redernes motstand mot aksjeloven av 1910, og hvorfor de fikk politisk gjennomslagskraft. Dette var Norges første aksjelov og rederne klarte å overbevise Stortinget om at deres krav var i samsvar med viktige samfunnsinteresser.

Håvard Onsrud analyserer i sin artikkel hvordan allierte angrep på tre skip i hjemmeflåten under krigen ble omtalt i norsk presse. Han presenterer ulike kategorier av propagandavirkemidler som ble brukt i norsk presse i dekningen av de tre tilfellene.

Skipsklinking er tema for Ida Pettersen og Bjørn Anders Nesdal sin tekst om hvorvidt endringer i skipsbygging hang sammen med innføring av regelverk på slutten av 1800-tallet. Bakgrunnen var at i 1871 og 1881 innførte Det Norske Veritas de første regelverkene for bygging av jern- og stålskip.

Til slutt gir Per Kristian Sebak et historisk tilbakeblikk på cruisebyen Bergen fra 1884 til i dag. Teksten hans gir blant annet et nærmere innblikk i flere av temaene som behandles i en utstilling om cruisebyen Bergen som ble åpnet på Bergens Sjøfartsmuseum i 2021.

Hvordan får man kjøpt boken?

⚓ I museumsbutikken, kr. 200 (åpen alle dager kl. 11-15).
⚓ VIPPS kr. 275 (inkl. porto) til 570183 med merknad «BSJ årbok» og send adresse og mobilnr. til postsjofart@museumvest.no (bestillingen går raskest hvis du i tillegg legger ved skjermbilde av betalingen).