Samlinger

Henvendelser og besøk på biblioteket

Biblioteket holder åpent alle virkedager (mand-fred) kl. 09.00-15.00. Lukket kl. 11.30-12.00 pga. lunsj.

Her kan du søke i bibliotekets boksamling: boksamlingen

Bergens Sjøfartsmuseum ønsker å hjelpe så mange som mulig som har sjøfartshistoriske eller andre sjøfartsrelaterte spørsmål. Imidlertid har vi begrensede ressurser og ber derfor publikum om å være oppmerksom på følgende før museet kontaktes:

• Vær forberedt. Gi så konkret og relevant informasjon som mulig relatert til spørsmålene du stiller. Dette hjelper oss å kunne gi et godt svar. Vi foretrekker skriftlige henvendelser på epost (eller brev).

• Vi svarer på henvendelser fortløpende. Det kan ta opptil 3 uker å få svar på henvendelsen. Hvis du ikke har fått svar innen tre uker, ta gjerne kontakt på ny.

• Bergens Sjøfartsmuseum låner ikke ut bøker eller arkivmateriell, men du er velkommen til å bruke både bøker og arkivmateriell på biblioteket.

• Bergens Sjøfartsmuseum er knyttet til UiBs trådløse nett. Bibliotekbrukere fra UiB kan derfor logge seg på trådløs internett under besøket. Biblioteket har også en PC og mikrofilmleser til disposisjon.

Ta kontakt

Hva finnes i vårt arkiv og bibliotek?

Med mer enn 15 000 bind og et hundretalls tidsskrifter er biblioteket et av landets fremste spesialbibliotek på sitt område. I boksamlingen finnes publikasjoner som er vanskelig, for ikke å si umulig, å finne andre steder i Norge og Norden. Biblioteket blir brukt både av det allmenne publikum, skoleelever, studenter og forskere.

Du kan søke på vår bibliotekkatalog her: SØK HER  Merk: Bøkene er ikke til utlån og kan kun benyttes på lesesalen. «Logg inn»-funksjonen har derfor ingen hensikt.

I museets arkiv oppbevares historiske dokumenter helst knyttet til privatpersoner, foreninger eller enkelt skip. Arkivsamlingen dekker tidsrommet fra 1700-tallet og frem til i dag.

Arkiv etter rederier, verft, assurandører, meglere og andre bedrifter er i all hovedsak overført til Bergen Byarkiv.

Siden 1970 har arkivarbeidet foregått dels i regi av Norsk sjøfartshistorisk forskningsfond og dels i regi av Bergens Sjøfartsmuseum.

Arkivregister Bergens Sjøfartsmuseum (pdf).

Merk at arkivet etter Nordisk Skipsrederforening og BMV er nå overflyttet til Bergen Byarkiv. For tilgang til arkivene må du derfor kontakte byarkivet.

Andre nyttige ressurser på nett:

Samlingene våre

Bergens Sjøfartsmuseum har en større samling fotografi. Hoveddelen er av damp-, motor- og tank-skip med tilknytning til Bergen. Vi har også andre fotografi: seilskip, mannskap, Bergen havn, verft/verksted, forlis/havari, fra 1. og 2. verdenskrig.

Museet har også en større samling ulike kart fra 1500-tallet og frem til i dag og en mindre samling historisk filmmateriale.

Gjenstandssamlingen består av ca 7000 gjenstander, og deler av disse (blant annet malerisamlingen og skipsmodellsamlingen) er digitalisert og tilgjengelig på Digitaltmuseum

Vi jobber kontinuerlig med å digitalisere samlingene våre, og materialet blir fortløpende lagt ut på Digitaltmuseum.

 

For bestilling av digitale fotofiler til privat bruk gjelder følgende priser:

 

Til privat bruk/forskning/lokalhistorie (produksjonskostnader):

Digitale filer på e-post (JPG eller TIF): 200 kr.

Ved bestilling av flere filer samtidig koster første fil 200 kr, og deretter 150 kr pr fil.

 

Til kommersielt bruk (produksjonskostnader + arkivavgift):

Filer som skal publiseres på nett/tidsskrifter/bøker/aviser etc.: Kr 500 pr foto pluss produksjonskostnad.

For annen kommersiell bruk, kontakt museet for pris.

 

Ekspresstillegg:

Levering innen 48 timer: + 100 % pristillegg

 

For avfotografering av materiale som ikke allerede er digitalisert vil pris oppgis på forespørsel.

Bestilling sendes til post@sjofartsmuseum.no

Alle priser er inkl mva

Museets publikasjoner

Museet har i årenes løp utgitt en rekke publikasjoner. Mange av publikasjonene er egnet som veiledning og bakgrunnsmateriale for lærere, elever og andre ved bruk at utstillingene.

Sjøfartshistorisk årbok

Sjøfartshistorisk årbok har blitt utgitt på Bergens Sjøfartsmuseum siden 1966.

Mer informasjon om Sjøfartshistorisk årbok her.

Bøker

 

Øvrige publikasjoner

Heftene selges for kr. 20 pr. stk hvis ikke annet er oppgitt. Kan kjøpes i museets resepsjon.

  • «Bergens Sjøfartsmuseum» (Gratis) – En liten veileder til museets samlinger som gir fin og oversiktlig introduksjon til norsk sjøfartshistorie fra de eldste tider. Gis ut gratis grunnet noe foreldet stoff. Klassesett.
  • «Med kurs vestover» (Gratis) – Et lite hefte om den norske utvandringen til Amerika. 1975.
  • «Vår eldste skipsfart» – En oversikt over våre eldste skip, fra helleristningsbåter til vikingskip. Erling Virkesdal 1993.
  • «Jektefarten» – Erling Virkesdal 1976.
  • «Bruksbåtar» – Om båtbygging og båttyper langs norskekysten. Erling Virkesdal 1976.
  • «Nordsjøfarten» (50,-) – Gir en innføring om Leif Larsen – Shetlands-Larsens innsats under 2. verdenskrig, om årsaken til nordsjøfarten og om hverdagslivet langs kysten i krigsårene. Erling Virkesdal 1995.
  • «Englandsfarten – flukt til krigen» – Om de som flyktet fra Norge til Storbritannia da Norge ble okkupert i 1940. Ragnar Ulstein/Erling Virkesdal 1991.
  • «Handelsflåten i krig 1939-1945» – Om innsatsen norske kvinner og menn gjorde ombord på norske skip hjemme og ute under 2. verdenskrig. Erling Virkesdal 1991.
  • «En reise mellom to verdener – Den norske Amerikalinje 1913-2013.