Henvendelser og besøk på biblioteket

Biblioteket holder åpent alle virkedager (mand-fred) kl. 09.00-15.00. Lukket kl. 11.30-12.00 pga. lunsj.

Her kan du søke i bibliotekets boksamling: boksamlingen

Bergens Sjøfartsmuseum ønsker å hjelpe så mange som mulig som har sjøfartshistoriske eller andre sjøfartsrelaterte spørsmål. Imidlertid har vi begrensede ressurser og ber derfor publikum om å være oppmerksom på følgende før museet kontaktes:

• Vær forberedt. Gi så konkret og relevant informasjon som mulig relatert til spørsmålene du stiller. Dette hjelper oss å kunne gi et godt svar. Vi foretrekker skriftlige henvendelser på epost (eller brev).

• Vi svarer på henvendelser fortløpende. Det kan ta opptil 3 uker å få svar på henvendelsen. Hvis du ikke har fått svar innen tre uker, ta gjerne kontakt på ny.

• Bergens Sjøfartsmuseum låner ikke ut bøker eller arkivmateriell, men du er velkommen til å bruke både bøker og arkivmateriell på biblioteket.

• Bergens Sjøfartsmuseum er knyttet til UiBs trådløse nett. Bibliotekbrukere fra UiB kan derfor logge seg på trådløs internett under besøket. Biblioteket har også en PC og mikrofilmleser til disposisjon.

Ta kontakt