Hva finnes i vårt arkiv og bibliotek?

Med mer enn 15 000 bind og et hundretalls tidsskrifter er biblioteket et av landets fremste spesialbibliotek på sitt område. I boksamlingen finnes publikasjoner som er vanskelig, for ikke å si umulig, å finne andre steder i Norge og Norden. Biblioteket blir brukt både av det allmenne publikum, skoleelever, studenter og forskere.

Du kan søke på vår bibliotekkatalog her: SØK HER  Merk: Bøkene er ikke til utlån og kan kun benyttes på lesesalen. «Logg inn»-funksjonen har derfor ingen hensikt.

I museets arkiv oppbevares historiske dokumenter helst knyttet til privatpersoner, foreninger eller enkelt skip. Arkivsamlingen dekker tidsrommet fra 1700-tallet og frem til i dag.

Arkiv etter rederier, verft, assurandører, meglere og andre bedrifter er i all hovedsak overført til Bergen Byarkiv.

Siden 1970 har arkivarbeidet foregått dels i regi av Norsk sjøfartshistorisk forskningsfond og dels i regi av Bergens Sjøfartsmuseum.

Arkivregister Bergens Sjøfartsmuseum (pdf).

Merk at arkivet etter Nordisk Skipsrederforening og BMV er nå overflyttet til Bergen Byarkiv. For tilgang til arkivene må du derfor kontakte byarkivet.

Andre nyttige ressurser på nett: