Museets publikasjoner

Museet har i årenes løp utgitt en rekke publikasjoner. Mange av publikasjonene er egnet som veiledning og bakgrunnsmateriale for lærere, elever og andre ved bruk at utstillingene.

Sjøfartshistorisk årbok

Sjøfartshistorisk årbok har blitt utgitt på Bergens Sjøfartsmuseum siden 1966.

Mer informasjon om Sjøfartshistorisk årbok her.

Bøker

 

Øvrige publikasjoner

Heftene selges for kr. 20 pr. stk hvis ikke annet er oppgitt. Kan kjøpes i museets resepsjon.

  • «Bergens Sjøfartsmuseum» (Gratis) – En liten veileder til museets samlinger som gir fin og oversiktlig introduksjon til norsk sjøfartshistorie fra de eldste tider. Gis ut gratis grunnet noe foreldet stoff. Klassesett.
  • «Med kurs vestover» (Gratis) – Et lite hefte om den norske utvandringen til Amerika. 1975.
  • «Vår eldste skipsfart» – En oversikt over våre eldste skip, fra helleristningsbåter til vikingskip. Erling Virkesdal 1993.
  • «Jektefarten» – Erling Virkesdal 1976.
  • «Bruksbåtar» – Om båtbygging og båttyper langs norskekysten. Erling Virkesdal 1976.
  • «Nordsjøfarten» (50,-) – Gir en innføring om Leif Larsen – Shetlands-Larsens innsats under 2. verdenskrig, om årsaken til nordsjøfarten og om hverdagslivet langs kysten i krigsårene. Erling Virkesdal 1995.
  • «Englandsfarten – flukt til krigen» – Om de som flyktet fra Norge til Storbritannia da Norge ble okkupert i 1940. Ragnar Ulstein/Erling Virkesdal 1991.
  • «Handelsflåten i krig 1939-1945» – Om innsatsen norske kvinner og menn gjorde ombord på norske skip hjemme og ute under 2. verdenskrig. Erling Virkesdal 1991.
  • «En reise mellom to verdener – Den norske Amerikalinje 1913-2013.